loader image

Menedżerskie dla kadry kierowniczej oświaty

agsdi-calendar

Planowane rozpoczęcie

listopad 2021
agsdi-wallet

Cena

3000 zł
agsdi-calendar-check

Czas trwania

2 semestry / 200 h
agsdi-learn

Tryb nauki - stan na 18.01.22

stacjonarny

STUDIA PODYPLOMOWE

Profesjonalnie zarządzaj placówką edukacyjną!

Zamierzasz ubiegać się o pełnienie funkcji kierowniczych w szkołach i placówkach oświatowych? A może już pełnisz te funkcje ale szukasz możliwości rozwoju własnych kompetencji? Przygotuj się do profesjonalnego zarządzania organizacją, kierowania zespołem pracowników, prowadzenia działań marketingowych oraz zarządzania finansami. Studia skierowane są do dyrektorów, pracowników nadzoru pedagogicznego, pracowników organów prowadzących, animatorów organizacji oświatowych oraz kandydatów na stanowiska kierownicze w placówkach. Rozwiń swoje skrzydła i poczuj się pewnie w nowej strukturze systemu oświaty!

Menedżerskie dla kadry kierowniczej oświaty

Informacje o kierunku

Celem studiów jest przygotowanie osób kierujących oświatą do profesjonalnego zarządzania podległą placówką edukacyjną, kierowania zespołem pracowników, wdrażania reform oświatowych oraz kształtowanie umiejętności praktycznego posługiwania się wiedzą menedżerską w pracy zawodowej.

Program służy kadrze kierowniczej oświaty w osiąganiu sprawności organizacyjnej i profesjonalizmu zawodowego w realizacji zadań kierowniczych oraz działań innowacyjnych. Obejmuje on wykłady i ćwiczenia w zakresie:

  • Zarządzanie organizacjami. Proces kierowania szkołą, placówką oświatową
  • Prawo w systemie oświaty. Finanse organizacji budżetowych
  • Projektowanie pracy i rozwoju organizacyjnego szkoły
  • Marketing usług edukacyjnych
  • Techniki informatyczne w zarządzaniu oświatą
  • Praktyki dyrektorskie

Zajęcia prowadzą specjaliści, praktycy oraz kadra naukowa Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Wymagane dokumenty:

  • zgłoszenie na studia podyplomowe
  • oryginalny odpis dyplomu (który będzie do zwrotu po zakończeniu Studiów Podyplomowych)
  • umowa (2 egzemplarze)

Aktualności aplikacyjne

  • Trwa nabór na Edycję XIX,  planowany termin rozpoczęcia studiów: semestr zimowy  2021/2022

Kontakt

Kierownik Studiów Podyplomowych

prof. dr hab. Ewa Grzegorzewska-Mischka
pokój 510 gmach WZiE
Ewa.Grzegorzewska@zie.pg.gda.pl
T: +48 58 347 28 75

Sekretariat

mgr Aleksandra Todorowicz
pokój 407 gmach WZiE
Aleksandra.Todorowicz@zie.pg.gda.pl
T: +48 58 347 24 46

Referencje

Szczerze polecam!

Szczerze polecam studia podyplomowe na PG. Dużo ciekawych rozwiązań, casów z innych firm i przede wszystkim znajomości z ludźmi z różnych branż.

Paweł
Studia Menedżer Sprzedaży

Bogaty program studiów

Bogaty program studiów znalazł przełożenie w rzeczywistości. Ilość przekazanej wiedzy i jej sposób przekazania był bardzo dostępny i trafiający do każdego.

Elżbieta
Studia Rachunkowości i finansów

Kopalnia wiedzy

Zajęcia były dla mnie kopalnią wiedzy, wspaniałym polem do wymiany doświadczeń i okazją do nawiązania trwałych przyjaźni.

Elwira
Studia Menedżer HR

Bogaty program

Bogaty program studiów znalazł przełożenie w rzeczywistości. Ilość przekazanej wiedzy i jej sposób przekazania był bardzo dostępny i trafiający do każdego.

Elżbieta
Studia Rachunkowości i finansów

 

Dlaczego studia na PG?

bookmark star icon

Ponad 117 lat doświadczenia

Politechnika Gdańska od 1904 roku jest pionierem edukacji spełniającym najwyższe standardy.

income icon

Kierunki poszukiwane przez pracodawców

Kreujemy ofertę kształcenia w oparciu o trendy i potrzeby rynku pracy.

learn icon

Kadra naukowa z doświadczeniem biznesowym

Łączymy wszechstronną wiedzę akademicką z praktyką i doświadczeniem biznesowym.