loader image

Zarządzanie niewypłacalnością przedsiębiorcy

słowa kluczowe: kontrola, zarządzanie, finanse
agsdi-calendar

Planowane rozpoczęcie

październik 2023
agsdi-wallet

Cena

3800 zł
agsdi-calendar-check

Czas trwania

2 semestry / 177 h
agsdi-learn

Tryb nauki - stan na 01.04.23

hybrydowy

STUDIA PODYPLOMOWE

Przeprowadź proces restrukturyzacji mądrze i zgodnie z prawem!

Zdobądź praktyczne umiejętności zarządzania niewypłacalnością i procesem restrukturyzacji podczas profesjonalnych wykładów-konwersatoriów w połączeniu z ćwiczeniami i praktycznymi przykładami. Przygotuj się mądrze na sytuacje zagrażające biznesowi i zmniejsz szkody tak jak to tylko możliwe! Zajęcia prowadzi kadra specjalistów, w tym adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi oraz doradcy restrukturyzacyjni.

Zarządzanie niewypłacalnością przedsiębiorcy

Informacje o kierunku

Celem studiów Zarządzanie niewypłacalnością przedsiębiorcy jest przekazanie kompleksowej i specjalistycznej wiedzy dotyczącej zarządzania procesem restrukturyzacji w warunkach kryzysu oraz wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie diagnozowania zagrożenia niewypłacalnością oraz weryfikacji działań naprawczych, minimalizujących i eliminujących ryzyko niewypłacalności.

Absolwent studiów podyplomowych Zarządzanie niewypłacalnością przedsiębiorcy dysponuje kompleksową i specjalistyczną wiedzą dotyczącą zarządzania przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych, w szczególności:

 • potrafi skutecznie zarządzać przedsiębiorstwem w kryzysie, w trakcie niewypłacalności, restrukturyzacji zadłużenia, działań naprawczych – sanacji przedsiębiorstwa,
 • posiada umiejętności niezbędne do samodzielnego opracowania strategii przetrwania przedsiębiorcy w przypadku niestabilności gospodarczej, kryzysów, czy recesji,
 • potrafi dokonać analizy sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa oraz identyfikować symptomy kryzysu w przedsiębiorstwie,
 • biegle porusza się w regulacjach prawnych dotyczących stron stosunku pracy w przypadku upadłości bądź innej niewypłacalności przedsiębiorcy, jak również w regulacjach dotyczących odpowiedzialności karnej i cywilnoprawnej zarządzających.

 

Studia podyplomowe Zarządzanie niewypłacalnością przedsiębiorcy wyróżnia:

 • kompleksowo opracowany program, dostosowany do aktualnej sytuacji gospodarczej,
 • profesjonalne wykłady-konwersatoria i zajęcia o charakterze interaktywnym,
 • ukierunkowanie na kształcenie praktycznych umiejętności niezbędnych do sprawnego zarządzania kryzysem w przedsiębiorstwie.
 • Przedmioty:
 • Kryzysy ekonomiczne i inwestowanie w czasach kryzysu
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie
 • Analiza sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa – identyfikacja kryzysu finansowego i zarządzanie ryzykiem
 • Restrukturyzacja przedsiębiorcy w warunkach kryzysu
 • Techniki oceny kondycji finansowej firm
 • Daniny publiczne i ewidencje podatkowe w warunkach niestabilnej gospodarki
 • Sytuacja prawna stron stosunku pracy w warunkach kryzysu
 • Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie w warunkach kryzysu
 • Odpowiedzialność karna i cywilnoprawna osób zarządzających w przypadku niewypłacalności przedsiębiorcy
 • Komunikacja webinarna w przedsiębiorstwie
 • Działania osłonowe państwa w warunkach kryzysu
 • Prawne aspekty upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorcy
 • Dochodzenie należności sądowych w sprawach gospodarczych
 • Sposoby i mechanizmy windykacji należności
 • Zakupy składników masy upadłości jako jeden ze sposobów inwestowania

Zajęcia na studiach prowadzi doświadczona kadra wykładowców, w skład której wchodzą nauczyciele akademiccy z Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, trenerzy biznesu, konsultanci biznesowi. Podczas zajęć dzielą się ze studentami swoim bogatym doświadczeniem, szeroką wiedzą teoretyczną, jak i również umiejętnościami praktycznymi.

 • Zajęcia w piątki od godz. 16.00 oraz soboty od godz. 9.00
 • Decyduje kolejność zgłoszeń (niezbędne jest przesłanie skanu zgłoszenia mailem na adres sekretariatu)

Aktualności aplikacyjne

 • Trwa nabór na 1 edycję
 • Płatność z 4 ratach

Kontakt

Kierownik Studiów Podyplomowych

dr hab. Przemysław Banasik, prof. PG
przemyslaw.banasik@zie.pg.edu.pl
T: +48 58 348 60 08

Sekretariat

mgr Beata Jasudowicz
pokój 518 gmach WZiE
Beata.Jasudowicz@zie.pg.gda.pl
T: +48 58 347 22 70

Referencje

Szczerze polecam!

Szczerze polecam studia podyplomowe na PG. Dużo ciekawych rozwiązań, casów z innych firm i przede wszystkim znajomości z ludźmi z różnych branż.

Paweł
Studia Menedżer Sprzedaży

Bogaty program studiów

Bogaty program studiów znalazł przełożenie w rzeczywistości. Ilość przekazanej wiedzy i jej sposób przekazania był bardzo dostępny i trafiający do każdego.

Elżbieta
Studia Rachunkowości i finansów

Kopalnia wiedzy

Zajęcia były dla mnie kopalnią wiedzy, wspaniałym polem do wymiany doświadczeń i okazją do nawiązania trwałych przyjaźni.

Elwira
Studia Menedżer HR

Bogaty program

Bogaty program studiów znalazł przełożenie w rzeczywistości. Ilość przekazanej wiedzy i jej sposób przekazania był bardzo dostępny i trafiający do każdego.

Elżbieta
Studia Rachunkowości i finansów

 

Dlaczego studia na PG?

bookmark star icon

Ponad 117 lat doświadczenia

Politechnika Gdańska od 1904 roku jest pionierem edukacji spełniającym najwyższe standardy.

income icon

Kierunki poszukiwane przez pracodawców

Kreujemy ofertę kształcenia w oparciu o trendy i potrzeby rynku pracy.

learn icon

Kadra naukowa z doświadczeniem biznesowym

Łączymy wszechstronną wiedzę akademicką z praktyką i doświadczeniem biznesowym.