loader image

Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych

agsdi-calendar

Planowane rozpoczęcie

kwiecień 2023
agsdi-wallet

Cena

1.900 zł za semestr
agsdi-calendar-check

Czas trwania

2 semestry / 176 godzin
agsdi-learn

Tryb nauki - stan na 28.05.22

hybrydowy

STUDIA PODYPLOMOWE

Zdobądź uznawalne kwalifikacje audytora zewnętrznego!

Proponowane studia podyplomowe pozwolą Tobie uzyskać kwalifikacje do sprawowania kluczowych funkcji w jednostkach sektora publicznego. Dzięki nim możliwe jest realizowanie audytów między innymi w zamówieniach publicznych czy projektach finansowanych z Funduszy Unijnych. Praktyczna formuła zajęć pozwoli Ci samodzielnie przeprowadzić audyty i analizy a asysta doświadczonej kadry pozwoli w bezpiecznych warunkach uczyć się na własnych błędach. Studia spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych i ich ukończenie umożliwia osobom posiadającym dwuletnią praktykę wykonywanie zawodu audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.

Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych

Informacje o kierunku

Celem studiów jest zdobycie wiedzy z zakresu funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych, w tym w szczególności audytu wewnętrznego i kontroli w tych jednostkach. Realizacja programu opartego o wytyczne Ministerstwa Finansów pozwoli przygotować słuchaczy do sprawowania kluczowych funkcji w jednostkach sektora finansów publicznych. Forma warsztatowa dużej części zajęć daje możliwość zapoznania się z praktycznymi aspektami realizacji zadań audytowych w takich obszarach jak finanse, zamówienia publiczne, Fundusze Unijne, bezpieczeństwo informatyczne. Słuchacze będą mieli możliwość przeprowadzić analizę ryzyka, przygotować roczny plan audytu, przeprowadzić testy, sporządzić sprawozdanie z przeprowadzonego audytu wewnętrznego. Zdobyta wiedza teoretyczna i praktyczna stworzy możliwości rozwoju zawodowego oraz zwiększy atrakcyjność absolwentów jako kandydatów do pracy na wielu stanowiskach we wszystkich typach jednostek sektora finansów publicznych.

 Edycja A-12:

 • Finanse publiczne/ 12 h EGZAMIN
 • Dyscyplina finansów publicznych/ 4 h
 • Zobowiązania podatkowe i podatki samorządowe/ 12 h
 • Zarządzanie organizacjami publicznymi/ 12 h
 • Podstawy rachunkowości/ 16 h
 • Podstawy rachunkowości budżetowej/ 8 h
 • Analiza i badanie sprawozdania finansowego/ 5 h
 • Zamówienia publiczne/ 8 h
 • Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych/ 16 h EGZAMIN
 • Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów. Sylwetka audytora/ 10 h
 • Metody statystyczne w audycie/ 12 h
 • Realizacja zadania audytowego – audyt finansowy/ 15 h EGZAMIN
 • Realizacja zadania audytowego – audyt funduszy unijnych/ 8 h
 • Audyt bezpieczeństwa informacji/ 10 h
 • Realizacja zadania audytowego – audyt informatyczny/ 12 h
 • Realizacja zadania audytowego – efektywność gospodarowania mienia jednostek samorządu terytorialnego/ 8 h
 • Etyka audytu wewnętrznego i wykrywanie przestępstw/ 4 h
 • Program zapewnienia i poprawy jakości audytu (w tym zasady zewnętrznej oceny audytu w postaci walidacji samooceny jak i pełnej oceny zewnętrznej QA/ 4 h

NAUKA:  trwa 2 semestry, liczba godzin 176. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu: piątki (16.30-20.35), soboty (9.00-18.00)

CENA: 1.900 złotych za semestr, całość 3.800 złotych

Studia prowadzone są przez praktyków biznesu oraz kadrę naukową z Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Edycję A-13
Planowane rozpoczęcie: kwiecień 2023
Planowany czas trwania:  kwiecień 2023 – marzec 2024
Chętnych zapisujemy na listę Edycji A-13.
Wysyłając e-mail w sprawie zapisu na listę Edycji A-13 prosimy również o podanie telefonu kontaktowego.
Dokumenty wyślemy Państwu w późniejszym terminie.
Kontakt:  ato@zie.pg.gda.pl
URLOP:  19.05.2022 – 31.05.2022

Aktualności aplikacyjne

Edycja A-13

 • Decyduje kolejność zgłoszeń, wymagana kompletna dokumentacja.
 • Wysyłając e-mail w sprawie zapisu na listę Edycji A-13 prosimy również o podanie telefonu kontaktowego.
 • Dokumenty wyślemy Państwu w późniejszym terminie.

Kontakt

Kierownik Studiów Podyplomowych

prof. dr hab. Ewa Grzegorzewska-Mischka
pokój 510 gmach WZiE
Ewa.Grzegorzewska@zie.pg.gda.pl
T: +48 58 347 28 75

Sekretariat

mgr Aleksandra Todorowicz
pokój 307 gmach WZiE
Aleksandra.Todorowicz@zie.pg.gda.pl
T: +48 58 347 24 46

Referencje

Szczerze polecam!

Szczerze polecam studia podyplomowe na PG. Dużo ciekawych rozwiązań, casów z innych firm i przede wszystkim znajomości z ludźmi z różnych branż.

Paweł
Studia Menedżer Sprzedaży

Bogaty program studiów

Bogaty program studiów znalazł przełożenie w rzeczywistości. Ilość przekazanej wiedzy i jej sposób przekazania był bardzo dostępny i trafiający do każdego.

Elżbieta
Studia Rachunkowości i finansów

Kopalnia wiedzy

Zajęcia były dla mnie kopalnią wiedzy, wspaniałym polem do wymiany doświadczeń i okazją do nawiązania trwałych przyjaźni.

Elwira
Studia Menedżer HR

Bogaty program

Bogaty program studiów znalazł przełożenie w rzeczywistości. Ilość przekazanej wiedzy i jej sposób przekazania był bardzo dostępny i trafiający do każdego.

Elżbieta
Studia Rachunkowości i finansów

 

Dlaczego studia na PG?

bookmark star icon

Ponad 117 lat doświadczenia

Politechnika Gdańska od 1904 roku jest pionierem edukacji spełniającym najwyższe standardy.

income icon

Kierunki poszukiwane przez pracodawców

Kreujemy ofertę kształcenia w oparciu o trendy i potrzeby rynku pracy.

learn icon

Kadra naukowa z doświadczeniem biznesowym

Łączymy wszechstronną wiedzę akademicką z praktyką i doświadczeniem biznesowym.