loader image

Bezpieczeństwo i higiena pracy

słowa kluczowe: BHP, kadry
agsdi-calendar

Planowane rozpoczęcie

październik 2024
agsdi-wallet

Cena

2200 zł za semestr
agsdi-calendar-check

Czas trwania

2 semestry / 245 h
agsdi-learn

Tryb nauki - stan na 13.04.24

hybrydowy

STUDIA PODYPLOMOWE

Dołącz do najpopularniejszych studiów podyplomowych na PG!

Czy wiesz, że od 1 lipca 2005 r. pracownikami służby BHP zatrudnionymi na stanowiskach: starszych inspektorów, specjalistów, starszych specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy mogą być osoby, które posiadają ukończone studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 246, poz.2468 z późniejszymi zmianami)? Dzięki ukończeniu studiów podyplomowych z Bezpieczeństwa i higieny pracy na Politechnice Gdańskiej nabędziesz niezbędne kwalifikacje do pracy w służbie BHP. Co będzie należeć do Twoich obowiązków w przyszłości? Wśród Twoich zadań znajdzie się: wdrażanie nowych pracowników w regulaminy BHP, doradztwo i edukacja oraz określanie ryzyka pracy na danym stanowisku. Jedno jest pewne – w tej pracy nie ma nudy!

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Informacje o kierunku

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i praktyki z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przygotowanie słuchaczy do uzyskania najwyższego statusu i uprawnień zawodowych w zakresie bezpieczeństwem i higieny pracy wg najnowszych standardów europejskich.

Program ramowy obejmuje wykłady i zajęcia seminaryjno-projektowe odpowiadające aktualnym wymaganiom ustawowym oraz potrzebom praktyki.

W trakcie studiów realizowane są następujące przedmioty:

 • Podstawowe wiadomości z zakresu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
 • Terminologia i pojęcia związane z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na świecie i w Polsce
 • Prawna ochrona pracy
 • Społeczno-ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
 • Psychofizyczne właściwości człowieka a wykonywanie pracy
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Bezpieczeństwo w eksploatacji maszyn
 • Problematyka bezpieczeństwa pracy w projektowaniu procesów technologicznych
 • Problematyka bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w projektowaniu zakładów pracy z elementami ergonomii
 • Organizacja i projektowanie stanowisk pracy
 • Materialne środowisko pracy
 • Czynniki uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne dla zdrowia
 • Zapobieganie zagrożeniom – środki ochrony zbiorowej i indywidualnej
 • Istota, analiza i ocena ryzyka zawodowego
 • Dokumentacja z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników uciążliwych, szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia występujących w procesach pracy
 • Analiza okoliczności i przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy
 • Rola i zadania służb sanitarnych w kształtowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
 • Awarie i katastrofy – przypadki studialne
 • Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia przy pracach szczególnie niebezpiecznych
 • Organizacja i metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Współpraca i współdziałanie różnych organizacji i instytucji w sferze bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w zakładach pracy
 • Podstawowe problemy medycyny pracy
 • Problematyka ochrony przeciwpożarowej
 • Problematyka prac na wysokości
 • Organizacja i zarządzanie służbą bezpieczeństwa i higieny pracy – warsztaty
 • Seminarium dyplomowe
 • Projektowanie poprawy warunków pracy w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

Zajęcia na studiach prowadzi doświadczona kadra wykładowców, w skład której wchodzą nauczyciele akademiccy z Politechniki Gdańskiej, doświadczeni pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy, Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, Sanepid-u oraz praktycy i konsultanci z biznesu. Podczas zajęć dzielą się ze słuchaczami swoim bogatym doświadczeniem, szeroką wiedzą teoretyczną, jak również umiejętnościami praktycznymi.

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu: piątki (16.00-20.05), soboty (9.00-17.35).

Aktualności aplikacyjne

 • Edycja 65 – planowane rozpoczęcie X’2024

Kontakt

Kierownik Studiów Podyplomowych

dr inż. arch. Karolina Krause-Brykalska
kkrause@zie.pg.edu.pl

Sekretariat

mgr Dorota Gach
pokój 518 gmach WZiE
dgach@zie.pg.edu.pl
T: +48 58 347 24 09

Referencje

Szczerze polecam!

Szczerze polecam studia podyplomowe na PG. Dużo ciekawych rozwiązań, casów z innych firm i przede wszystkim znajomości z ludźmi z różnych branż.

Paweł
Studia Menedżer Sprzedaży

Bogaty program studiów

Bogaty program studiów znalazł przełożenie w rzeczywistości. Ilość przekazanej wiedzy i jej sposób przekazania był bardzo dostępny i trafiający do każdego.

Elżbieta
Studia Rachunkowości i finansów

Kopalnia wiedzy

Zajęcia były dla mnie kopalnią wiedzy, wspaniałym polem do wymiany doświadczeń i okazją do nawiązania trwałych przyjaźni.

Elwira
Studia Menedżer HR

Bogaty program

Bogaty program studiów znalazł przełożenie w rzeczywistości. Ilość przekazanej wiedzy i jej sposób przekazania był bardzo dostępny i trafiający do każdego.

Elżbieta
Studia Rachunkowości i finansów

 

Dlaczego studia na PG?

bookmark star icon

Ponad 117 lat doświadczenia

Politechnika Gdańska od 1904 roku jest pionierem edukacji spełniającym najwyższe standardy.

income icon

Kierunki poszukiwane przez pracodawców

Kreujemy ofertę kształcenia w oparciu o trendy i potrzeby rynku pracy.

learn icon

Kadra naukowa z doświadczeniem biznesowym

Łączymy wszechstronną wiedzę akademicką z praktyką i doświadczeniem biznesowym.