loader image

Kadry i płace – specjalista do spraw kadr i płac

agsdi-calendar

Planowane rozpoczęcie

Kwiecień 2024
agsdi-wallet

Cena

3600 zł
agsdi-calendar-check

Czas trwania

2 semestry / 160 h
agsdi-learn

Tryb nauki - stan na 24.06.24

hybrydowy

STUDIA PODYPLOMOWE

Wynieś swoje kwalifikacje na wyższy poziom!

Drugi poziom studiów podyplomowych z obszaru kadr i płac jest skierowany dla osób aspirujących do roli Managera HR lub pragnących wynieść swoje kwalifikacje na wyższy poziom. Na zajęciach pogłębisz swoją wiedzę na temat naliczania płac, zatrudnienia cudzoziemców, nowych form zatrudnienia, zatrudnienia osób niepełnosprawnych, aspektów prawnych RODO i wielu innych tematów. Jak mawiał Benjamin Franklin: „Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski”.

Kadry i płace – specjalista do spraw kadr i płac

Informacje o kierunku

Termin rozpoczęcia planowany jest na kwiecień 2024

Program/ Edycja KiP II – 1:
 • Naliczanie płac w praktyce 24 g / Egzamin
 • Prawo pracy w ujęciu praktycznym 20 g
 • Związki zawodowe ich rola w indywidualnym i zbiorowym stosunku pracy 8 g
 • Czas pracy – planowanie i rozliczanie 20 g / Egzamin
 • Zatrudnienie cudzoziemców – aspekty ubezpieczeniowe i podatkowe 8 g
 • Nowe formy zatrudniania pracowników w firmie 8 g
 • Funkcjonowanie kadr w przedsiębiorstwie 12 g
 • System motywowania i nagradzania pracowników 8 g
 • Zatrudnianie osób niepełnosprawnych – PFRON  w ujęciu praktycznym 12 g
 • RODO w kadrach aspekt praktyczny – ochrona danych osobowych 12 g
 • Pracownicze Plany Kapitałowe i Pracownicze Programy Emerytalne 4 g
 • Uprawnienia związków zawodowych w stosunkach pracy 8 g
 • Zasiłki z ubezpieczeń społecznych – dokumentacja i rozliczanie – poziom zaawansowany 20 g / Egzamin

 

Studia prowadzone są przez praktyków biznesu oraz kadrę naukową z Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Termin rozpoczęcia planowany jest na kwiecień 2024

 

 

 

Aktualności aplikacyjne

 • Kolejna edycja rozpoczyna się w kwietniu 2024
 • Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu

Kontakt

Kierownik Studiów Podyplomowych

prof. dr hab. Ewa Grzegorzewska-Mischka
pokój 510 gmach WZiE
Ewa.Grzegorzewska@zie.pg.gda.pl
T: +48 58 347 28 75

Sekretariat

mgr inż. Joanna Gryczka
pokój 116 gmach WZiE
joanna.gryczka@zie.pg.edu.pl
T: +48 58 347 19 22

 

Referencje

Szczerze polecam!

Szczerze polecam studia podyplomowe na PG. Dużo ciekawych rozwiązań, casów z innych firm i przede wszystkim znajomości z ludźmi z różnych branż.

Paweł
Studia Menedżer Sprzedaży

Bogaty program studiów

Bogaty program studiów znalazł przełożenie w rzeczywistości. Ilość przekazanej wiedzy i jej sposób przekazania był bardzo dostępny i trafiający do każdego.

Elżbieta
Studia Rachunkowości i finansów

Kopalnia wiedzy

Zajęcia były dla mnie kopalnią wiedzy, wspaniałym polem do wymiany doświadczeń i okazją do nawiązania trwałych przyjaźni.

Elwira
Studia Menedżer HR

Bogaty program

Bogaty program studiów znalazł przełożenie w rzeczywistości. Ilość przekazanej wiedzy i jej sposób przekazania był bardzo dostępny i trafiający do każdego.

Elżbieta
Studia Rachunkowości i finansów

 

Dlaczego studia na PG?

bookmark star icon

Ponad 117 lat doświadczenia

Politechnika Gdańska od 1904 roku jest pionierem edukacji spełniającym najwyższe standardy.

income icon

Kierunki poszukiwane przez pracodawców

Kreujemy ofertę kształcenia w oparciu o trendy i potrzeby rynku pracy.

learn icon

Kadra naukowa z doświadczeniem biznesowym

Łączymy wszechstronną wiedzę akademicką z praktyką i doświadczeniem biznesowym.