loader image

Lean Six Sigma Black Belt – produkcja i usługi

agsdi-calendar

Planowane rozpoczęcie

październik 2024
agsdi-wallet

Cena

6800 zł
agsdi-calendar-check

Czas trwania

2 semestry / 188 h
agsdi-learn

Tryb nauki - stan na 24.06.24

hybrydowy

STUDIA PODYPLOMOWE

Zostań specjalistą Lean Six Sigma i zdobądź oficjalny certyfikat Black Belt!

Po ukończeniu studiów podyplomowych na Politechnice Gdańskiej poznasz narzędzia poprawy jakości i redukcji kosztów co bezpośrednio przełoży się na poprawę wyników organizacji, w której pracujesz. Na zajęciach weźmiesz udział w trybie warsztatowym dopasowanym do Twoich potrzeb: produkcyjnym lub usługowym. Ukończenie programu w pełni przygotuje Cię do prowadzenia projektów Lean Six Sigma. Oprócz świadectwa po wykonaniu i obronie projektu otrzymasz certyfikat Black Belt zgodnie z zasadami Loyola Marymount University Center for Technology Management in Poland.

Lean Six Sigma Black Belt – produkcja i usługi

Informacje o kierunku

Studia przeznaczone są dla pracowników firm produkcyjnych i usługowych, które uruchomiły lub mają zamiar uruchomić programy Lean oraz/lub Six Sigma oraz tych specjalistów i menedżerów, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje w tym zakresie. Uczestnicy studiów będą przygotowani do pełnienia funkcji lidera projektów Lean Six Sigma.

Oprócz świadectwa studiów Uczestnicy otrzymują, po wykonaniu i obronie projektu, certyfikat Black Belta zgodnie z zasadami Loyola Marymount University Center for Technology Management in Poland  (Centrum Zarządzania Techniką i Jakością Uniwersytetu Loyola Marymount w Los Angeles USA przy Politechnice Gdańskiej).

W programie studiów realizowane będą dwa tryby szkolenia dostosowane do specyfiki produkcji (grupa Produkcja) oraz usług (grupa Usługi). Większość zajęć jest realizowana w formie zajęć praktycznych: warsztatów, laboratoriów, studiów przypadków oraz ćwiczeń indywidualnych i zespołowych. Szczególnie istotny jest nacisk na rozwinięcie praktycznych umiejętności i zbudowanie kompetencji potrzebnych przy realizacji projektów Lean Six  Sigma.

Grupa P(rodukcja)Grupa U(sługi)
Podstawy statystycznej analizy danych
Laboratorium Statistica (P)Laboratorium Statistica (U)
Strategia doskonalenia jakości procesów
Metodyka Lean Six Sigma
Lean Management
Warsztaty Lean Manufacturing (P)Warsztaty Lean Service (U)
Zarządzanie projektami Lean Six Sigma
Istota projektów Lean Six Sigma (w produkcji i usługach) – Case Study
Zarządzanie zespołem
Laboratorium Minitab (P)Laboratorium Minitab (U)
Warsztaty Lean Six Sigma – produkcjaWarsztaty Lean Six Sigma – usługi
Design of Experiments
Zarządzanie ryzykiem procesów
Analiza efektywności ekonomicznej projektu
Design for Six Sigma
Laboratorium iGrafx (P)Laboratorium iGrafx (U)
Case Study projektów Lean Six Sigma – PCase Study projektów Lean Six Sigma – U
Seminarium projektowe – PSeminarium projektowe – U

Program obejmuje łącznie 188 godzin zajęć, w tym: 60 godzin wykładów, 28 godzin laboratoriów komputerowych (z wykorzystaniem pakietów Minitab, Statistica, iGrafx), 52 ćwiczeń, 24 godziny warsztatów, 12 godzin studiów przypadków oraz 12 godzin seminarium.

Zajęcia realizowane są przez pracowników Wydziału Zarządzania i Ekonomii, specjalistów Centrum Zarządzania Techniką i Jakością Uniwersytetu Loyola Marymount przy Politechnice Gdańskiej oraz firm regionu (Flextronics, Rolls Royce, Solving Efeso, itp.), którzy mają znaczący dorobek w zakresie wdrażania i realizacji projektów Lean oraz Six Sigma.

Nauka: Trwa 2 semestry, liczba godzin 188. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu: piątki (16.30-20.00), soboty (8.00-16.00)

Cena: 3400 złotych za semestr (istnieje możliwość rozłożenia na raty).

Wymagane dokumenty:

Dokumentację można wysłać pocztą na adres: Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii,  80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, pokój 307  z dopiskiem Agnieszka Sałbut lub złożyć na portierni w siedzibie WZiE Gdańsk ul. Traugutta 79 z dopiskiem Agnieszka Sałbut p. 307

Wymagana kompletna dokumentacja.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Aktualności aplikacyjne

  • Trwa rekrutacja na edycję XIV  2024 r.

https://www.high-endrolex.com/50

Kontakt

Kierownik Studiów Podyplomowych

dr inż. Zbigniew Celmerowski
pokój 400 Gmach Gł
Zbigniew.Celmerowski@zie.pg.edu.pl
T: 694 073 062

Sekretariat

mgr Agnieszka Sałbut
pokój 307 gmach WZiE
agnieszka.salbut@zie.pg.edu.pl
T: +48 58 347 14 28

 

Referencje

Szczerze polecam!

Szczerze polecam studia podyplomowe na PG. Dużo ciekawych rozwiązań, casów z innych firm i przede wszystkim znajomości z ludźmi z różnych branż.

Paweł
Studia Menedżer Sprzedaży

Bogaty program studiów

Bogaty program studiów znalazł przełożenie w rzeczywistości. Ilość przekazanej wiedzy i jej sposób przekazania był bardzo dostępny i trafiający do każdego.

Elżbieta
Studia Rachunkowości i finansów

Kopalnia wiedzy

Zajęcia były dla mnie kopalnią wiedzy, wspaniałym polem do wymiany doświadczeń i okazją do nawiązania trwałych przyjaźni.

Elwira
Studia Menedżer HR

Bogaty program

Bogaty program studiów znalazł przełożenie w rzeczywistości. Ilość przekazanej wiedzy i jej sposób przekazania był bardzo dostępny i trafiający do każdego.

Elżbieta
Studia Rachunkowości i finansów

 

Dlaczego studia na PG?

bookmark star icon

Ponad 117 lat doświadczenia

Politechnika Gdańska od 1904 roku jest pionierem edukacji spełniającym najwyższe standardy.

income icon

Kierunki poszukiwane przez pracodawców

Kreujemy ofertę kształcenia w oparciu o trendy i potrzeby rynku pracy.

learn icon

Kadra naukowa z doświadczeniem biznesowym

Łączymy wszechstronną wiedzę akademicką z praktyką i doświadczeniem biznesowym.