loader image
agsdi-calendar

Planowane rozpoczęcie

październik 2024
agsdi-wallet

Cena

2300,00 za semestr
agsdi-calendar-check

Czas trwania

2 semestry / 290 h
agsdi-learn

Tryb nauki - stan na 24.06.24

hybrydowy (przewaga zajęć w sali)

STUDIA PODYPLOMOWE

Zostań rzeczoznawcą majątkowym i zacznij swoją przygodę na rynku nieruchomości!

Zdobądź wszechstronną wiedzę z dziedziny wyceny nieruchomości oraz przygotuj się do uzyskania najwyższego statusu zawodowego czyli państwowych uprawnień w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego. Program studiów jest zgodny z wymaganiami ustawowymi, ustalonymi przez Ministerstwo Infrastruktury. Zapraszamy!

Wycena nieruchomości

Informacje o kierunku

Celem studiów jest przekazanie wiedzy z dziedziny wyceny nieruchomości oraz przygotowanie słuchaczy do uzyskania najwyższego statusu zawodowego tj. uprawnień w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego.

Obejmuje tematykę wykładów zgodną z nowym ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 19 kwietnia 2023 r

 • Część ogólna prawa cywilnego
 • Podstawy prawa rzeczowego
 • Podstawy prawa zobowiązań
 • Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
 • Źródła informacji o nieruchomościach
 • Systemy geoinformacyjne
 • Gospodarka przestrzenna
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Gospodarka mieszkaniowa
 • Gospodarka gruntami rolnymi, leśnymi i gruntami pod wodami
 • Ochrona danych osobowych
 • Zamówienia publiczne
 • Podstawy ekonomii
 • Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
 • Podstawy matematyki finansowej
 • Elementy finansów i bankowości
 • Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
 • Podstawy statystyki i ekonometrii
 • Elementy rachunkowości
 • Uwarunkowania prawne i techniczne funkcjonowania obiektów budowlanych
 • Przegląd technologii w budownictwie
 • Proces inwestycyjny w budownictwie
 • Ocena stanu technicznego budynku
 • Podstawy kosztorysowania
 • System prawny rzeczoznawstwa majątkowego
 • Zasady dobrej praktyki
 • Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości
 • Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny
 • Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce
 • Wycena praw rzeczowych, w tym ograniczonych praw rzeczowych i zobowiązań umownych
 • Wycena nieruchomości zurbanizowanych
 • Wycena nieruchomości rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami
 • Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych
 • Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych
 • Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością
 • Podstawy wyceny przedsiębiorstw
 • Podstawy powszechnej taksacji nieruchomości
 • Rola rzeczoznawcy majątkowego w doradztwie na rynku nieruchomości
 • Koncepcje wyceny nieruchomości na świecie
 • Seminarium dyplomowe i egzamin
 • Projekt końcowy – operat szacunkowy

Zajęcia na studiach prowadzi doświadczona kadra wykładowców, w skład której wchodzą nauczyciele akademiccy z Politechniki Gdańskiej i innych uczelni a także praktycy na co dzień zajmujący się problematyką związaną z wyceną nieruchomości. Podczas zajęć dzielą się ze studentami swoim bogatym doświadczeniem, szeroką wiedzą teoretyczną, jak i również umiejętnościami praktycznymi.

 • Zajęcia w piątki od godz. 16.15 oraz soboty od godz. 9.00
 • Rekrutacja obywa się przez stronę: https://pg.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe
 • Decyduje kolejność zgłoszeń (niezbędne jest przesłanie skanu zgłoszenia mailem na adres sekretariatu)

Aktualności aplikacyjne

 • rekrutacja online od 1 marca 2024
 • program studiów zgodny z nowym ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 19 kwietnia 2023 r
 • decyduje kolejność zgłoszeń (niezbędne jest przesłanie skanu zgłoszenia mailem na adres sekretariatu)

Kontakt

Kierownik Studiów Podyplomowych

dr inż. arch. Karolina Krause-Brykalska
Karolina.Krause@zie.pg.edu.pl

Sekretariat

mgr Beata Jasudowicz
pokój 518 gmach WZiE
Beata.Jasudowicz@zie.pg.gda.pl
T: +48 58 347 22 70

 

 

Referencje

Szczerze polecam!

Szczerze polecam studia podyplomowe na PG. Dużo ciekawych rozwiązań, casów z innych firm i przede wszystkim znajomości z ludźmi z różnych branż.

Paweł
Studia Menedżer Sprzedaży

Bogaty program studiów

Bogaty program studiów znalazł przełożenie w rzeczywistości. Ilość przekazanej wiedzy i jej sposób przekazania był bardzo dostępny i trafiający do każdego.

Elżbieta
Studia Rachunkowości i finansów

Kopalnia wiedzy

Zajęcia były dla mnie kopalnią wiedzy, wspaniałym polem do wymiany doświadczeń i okazją do nawiązania trwałych przyjaźni.

Elwira
Studia Menedżer HR

Bogaty program

Bogaty program studiów znalazł przełożenie w rzeczywistości. Ilość przekazanej wiedzy i jej sposób przekazania był bardzo dostępny i trafiający do każdego.

Elżbieta
Studia Rachunkowości i finansów

 

Dlaczego studia na PG?

bookmark star icon

Ponad 117 lat doświadczenia

Politechnika Gdańska od 1904 roku jest pionierem edukacji spełniającym najwyższe standardy.

income icon

Kierunki poszukiwane przez pracodawców

Kreujemy ofertę kształcenia w oparciu o trendy i potrzeby rynku pracy.

learn icon

Kadra naukowa z doświadczeniem biznesowym

Łączymy wszechstronną wiedzę akademicką z praktyką i doświadczeniem biznesowym.