loader image
agsdi-calendar

Planowane rozpoczęcie

październik 2023
agsdi-wallet

Cena

4400 zł
agsdi-calendar-check

Czas trwania

2 semestry / 286 h
agsdi-learn

Tryb nauki - stan na 20.03.23

hybrydowy (przewaga zajęć w sali)

STUDIA PODYPLOMOWE

Zostań rzeczoznawcą majątkowym i zacznij swoją przygodę na rynku nieruchomości!

Zdobądź wszechstronną wiedzę z dziedziny wyceny nieruchomości oraz przygotuj się do uzyskania najwyższego statusu zawodowego czyli państwowych uprawnień w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego. Program studiów jest zgodny z wymaganiami ustawowymi, ustalonymi przez Ministerstwo Infrastruktury. Zapraszamy!

Wycena nieruchomości

Informacje o kierunku

Celem studiów jest przekazanie wiedzy z dziedziny wyceny nieruchomości oraz przygotowanie słuchaczy do uzyskania najwyższego statusu zawodowego tj. uprawnień w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego.

Obejmuje tematykę wykładów zgodną z wymaganiami ustawowymi, ustalonymi przez Ministerstwo Infrastruktury.

 • Część ogólna prawa cywilnego
 • Podstawy prawa rzeczowego
 • Podstawy prawa zobowiązań
 • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego
 • Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
 • Źródła informacji o nieruchomościach
 • Gospodarka przestrzenna
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze
 • Gospodarka rolna, wodna i leśna
 • Ochrona danych osobowych
 • Zamówienia publiczne
 • Podstawy ekonomii
 • Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
 • Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
 • Elementy finansów i bankowości
 • Podstawy matematyki finansowej
 • Podstawy statystyki i ekonometrii
 • Elementy rachunkowości
 • Podstawy budownictwa
 • Przegląd technologii w budownictwie
 • Proces inwestycyjny w budownictwie
 • Eksploatacja nieruchomości
 • Podstawy kosztorysowania
 • Status prawny rzeczoznawcy majątkowego
 • Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych
 • Standardy zawodowe i etyka zawodowa rzeczoznawcy majątkowego
 • Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości
 • Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny
 • Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce
 • Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych
 • Wycena nieruchomości zurbanizowanych
 • Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami
 • Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych
 • Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych
 • Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością
 • Wycena masowa
 • Dokumentacja procesu wyceny
 • Doradztwo na rynku nieruchomości
 • Seminarium dyplomowe i egzamin
 • Projekt końcowy – operat szacunkowy

Zajęcia na studiach prowadzi doświadczona kadra wykładowców, w skład której wchodzą nauczyciele akademiccy z Politechniki Gdańskiej i innych uczelni a także praktycy na co dzień zajmujący się problematyką związaną z wyceną nieruchomości. Podczas zajęć dzielą się ze studentami swoim bogatym doświadczeniem, szeroką wiedzą teoretyczną, jak i również umiejętnościami praktycznymi.

 • Zajęcia w piątki od godz. 16.30 oraz soboty od godz. 9.00
 • Rekrutacja obywa się przez stronę: https://pg.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe
 • Decyduje kolejność zgłoszeń (niezbędne jest przesłanie skanu zgłoszenia mailem na adres sekretariatu)

Aktualności aplikacyjne

rekrutacja rozpocznie się w maju

Kontakt

Kierownik Studiów Podyplomowych

dr inż. arch. Karolina Krause-Brykalska
Karolina.Krause@zie.pg.edu.pl

Sekretariat

mgr Beata Jasudowicz
pokój 518 gmach WZiE
Beata.Jasudowicz@zie.pg.gda.pl
T: +48 58 347 22 70

Referencje

Szczerze polecam!

Szczerze polecam studia podyplomowe na PG. Dużo ciekawych rozwiązań, casów z innych firm i przede wszystkim znajomości z ludźmi z różnych branż.

Paweł
Studia Menedżer Sprzedaży

Bogaty program studiów

Bogaty program studiów znalazł przełożenie w rzeczywistości. Ilość przekazanej wiedzy i jej sposób przekazania był bardzo dostępny i trafiający do każdego.

Elżbieta
Studia Rachunkowości i finansów

Kopalnia wiedzy

Zajęcia były dla mnie kopalnią wiedzy, wspaniałym polem do wymiany doświadczeń i okazją do nawiązania trwałych przyjaźni.

Elwira
Studia Menedżer HR

Bogaty program

Bogaty program studiów znalazł przełożenie w rzeczywistości. Ilość przekazanej wiedzy i jej sposób przekazania był bardzo dostępny i trafiający do każdego.

Elżbieta
Studia Rachunkowości i finansów

 

Dlaczego studia na PG?

bookmark star icon

Ponad 117 lat doświadczenia

Politechnika Gdańska od 1904 roku jest pionierem edukacji spełniającym najwyższe standardy.

income icon

Kierunki poszukiwane przez pracodawców

Kreujemy ofertę kształcenia w oparciu o trendy i potrzeby rynku pracy.

learn icon

Kadra naukowa z doświadczeniem biznesowym

Łączymy wszechstronną wiedzę akademicką z praktyką i doświadczeniem biznesowym.