loader image

Zarządzanie operacyjne w przedsiębiorstwie

agsdi-calendar

Planowane rozpoczęcie

październik 2024
agsdi-wallet

Cena

4550 zł
agsdi-calendar-check

Czas trwania

2 semestry / 182 h
agsdi-learn

Tryb nauki - stan na 22.07.24

hybrydowy

STUDIA PODYPLOMOWE

Dobre zarządzanie operacyjne jest podstawą sukcesu każdej firmy!

Zarządzanie operacyjne to obok sprzedaży i marketingu najważniejszy filar każdej organizacji. Studia podyplomowe na Politechnice Gdańskiej pomogą podnieść kwalifikacje wszystkich menedżerów, którym zależy na lepszej obsłudze klienta, poprawie jakości produktów oraz zmniejszeniu kosztów. Program studiów oparty jest o sprawdzone praktyki i najnowsze trendy w działalności operacyjnej. Zapraszamy!

Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów wydane przez Politechnikę Gdańską oraz certyfikat ukończenia kursu z zakresu Lean Management wydany przez firmę doradczo-szkoleniową LeanQTeam.

 

Zarządzanie operacyjne w przedsiębiorstwie

Informacje o kierunku

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy Słuchaczy na temat zagadnień i roli zarządzania operacyjnego w przedsiębiorstwie, które obejmuje całość procesu zarządzania produkcją wyrobów i usług. Zdobyta wiedza umożliwi udoskonalenie menedżerskich zdolności, które przyczynią się do zwiększenia poziomu obsługi klienta, poprawy jakości produktów oraz zmniejszenia kosztów i poprawy rentowności przedsiębiorstwa. Studia dają możliwość wymiany doświadczeń w zakresie m.in. formułowania strategii operacyjnej, efektywnego zarządzania wyrobem i usługą, jakością, poziomem zapasów, procesami wytwórczymi i usługowymi, projektami doskonalącymi oraz uzyskiwanymi wynikami.
Studia skierowane są do:
 • osób pracujących bądź planujących pracę na stanowiskach związanych z zarządzaniem operacyjnym,
 • osób pragnących zdobyć nowe bądź poszerzyć posiadane poszukiwane na rynku umiejętności z zakresu zarządzania operacyjnego,
 • osób prowadzących lub planujących otwarcie własnej działalności gospodarczej.

Program:

Program studiów jest dostosowany do aktualnych potrzeb oraz trendów w działalności operacyjnej i obejmuje zagadnienia wchodzące w skład zarządzania operacyjnego w przedsiębiorstwie, takie jak:

 • Podstawy zarządzania operacyjnego
 • Ryzyko i pomiar w działalności operacyjnej
 • Projektowanie wyrobów i usług
 • Zarządzanie procesem
 • Zarządzanie jakością
 • Six Sigma
 • Lean Management
 • Quick Response Manufacturing
 • Zarzadzanie zmianą i różnorodnoscią stylów społecznych w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa
 • Planowanie i sterowanie produkcją
 • Seminarium dyplomowe
Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną kadrę dydaktyczną Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG oraz przedstawicieli firm doradczych i praktyków biznesu.
Stosowane są aktywizujące metody kształcenia, m.in. gry symulacyjne, warsztaty, gra komputerowa, praca w grupach.
Zajęcia: odbywają się przez dwa semestry w zjazdach, średnio co drugi piątek (w godz. 16.30 – 19.45) i sobotę (w godz. 8.30 – 16.00).
Koszt studiów wynosi 4550 zł. Istnieje możliwość wnoszenia opłaty w ratach oraz otrzymania faktury.
Program obejmuje łącznie 182 godziny zajęć dydaktycznych.

 

Aktualności aplikacyjne

 • Trwa nabór na XIX edycję
 • Istnieje możliwość wnoszenia opłaty w ratach
 • październik 2024
 • wolne miejsca

Kontakt

Kierownik Studiów Podyplomowych

dr inż. Jolanta Łopatowska,

pokój 709 gmach Główny B,

Jolanta.Lopatowska@zie.pg.gda.pl

T: +48 58 347 22 28

Sekretariat

Małgorzata Rejmer,

pokój 307, gmach WZiE,

malgorzata.rejmer@zie.pg.edu.pl

T: 58 347 24 55

Referencje

Szczerze polecam!

Szczerze polecam studia podyplomowe na PG. Dużo ciekawych rozwiązań, casów z innych firm i przede wszystkim znajomości z ludźmi z różnych branż.

Paweł
Studia Menedżer Sprzedaży

Bogaty program studiów

Bogaty program studiów znalazł przełożenie w rzeczywistości. Ilość przekazanej wiedzy i jej sposób przekazania był bardzo dostępny i trafiający do każdego.

Elżbieta
Studia Rachunkowości i finansów

Kopalnia wiedzy

Zajęcia były dla mnie kopalnią wiedzy, wspaniałym polem do wymiany doświadczeń i okazją do nawiązania trwałych przyjaźni.

Elwira
Studia Menedżer HR

Bogaty program

Bogaty program studiów znalazł przełożenie w rzeczywistości. Ilość przekazanej wiedzy i jej sposób przekazania był bardzo dostępny i trafiający do każdego.

Elżbieta
Studia Rachunkowości i finansów

 

Dlaczego studia na PG?

bookmark star icon

Ponad 117 lat doświadczenia

Politechnika Gdańska od 1904 roku jest pionierem edukacji spełniającym najwyższe standardy.

income icon

Kierunki poszukiwane przez pracodawców

Kreujemy ofertę kształcenia w oparciu o trendy i potrzeby rynku pracy.

learn icon

Kadra naukowa z doświadczeniem biznesowym

Łączymy wszechstronną wiedzę akademicką z praktyką i doświadczeniem biznesowym.