loader image
agsdi-calendar

Planowane rozpoczęcie

październik 2024
agsdi-wallet

Cena

3140 zł / semestr
agsdi-calendar-check

Czas trwania

2 semestry / 216 h
agsdi-learn

Tryb nauki - stan na 30.05.24

hybrydowy

STUDIA PODYPLOMOWE

Zainwestuj w oficjalny dyplom Kierownika Projektu i udowodnij swoje kwalifikacje!

Pracodawcy i klienci często pytają o oficjalne poświadczenie kwalifikacji Kierownika projektu/ Project managera. Studia podyplomowe na Politechnice Gdańskiej to świetny wybór bo z jednej strony pozyskujesz wiedzę i kompetencje od praktyków a z drugiej otrzymujesz certyfikat wydany przez renomowaną uczelnię techniczną. Nie wahaj się inwestować w swoją lepszą przyszłość!

Zarządzanie projektami

Informacje o kierunku

Celem studiów jest dostarczenie szerokiej wiedzy i doskonalenie praktycznych umiejętności niezbędnych do uporządkowanego oraz skutecznego zarządzania projektami w dowolnej branży, tj. zapoznanie Słuchaczy z całokształtem problematyki zarządzania projektami w oparciu o metodyczne podejście z wykorzystaniem elementów uniwersalnych metodyk (w tym PMBOK®Guide; PRINCE2™, wg IPMA, SCRUM), nowoczesnego oprogramowania, a także w oparciu o przykłady dobrej praktyki w zakresie realizacji projektów.

 

 

Stosowane są aktywizujące metody kształcenia, np.: warsztaty, praca w grupach, laboratoria z wykorzystaniem komputera i Internetu, wizyty studialne w miejscach realizacji projektów. Słuchacze w trakcie zajęć otrzymują konspekty z zajęć, podręcznik z zakresu zarządzania projektami, licencje na dostęp akademicki do oprogramowania: MS Project Professional 2019.

 • Podstawy zarządzania projektem (16).
 • Rozpoczęcie – start up projektu (12).
 • Zasady pracy zespołowej w realizacji projektu (12).
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w projekcie (12).
 • Lider i komunikacja w zarządzaniu projektami (12).
 • Zarządzanie zasobami finansowymi w projekcie (12).
 • Zarządzanie jakością realizacji projektu (12).
 • Zarządzanie ryzykiem i zmianą w projekcie (14).
 • Agile – zwinne zarządzanie projektami (16).
 • Zarządzanie projektami w przestrzeni ekoinnowacji (8).
 • Zarządzanie czasem i zasobami w projekcie z wykorzystaniem MS Project (24)
 • Narzędzia cyfrowe i AI w realizacji projektów tradycyjnych i zwinnych (8).
 • Zarządzanie dostawami – aspekty prawne (8).
 • Najlepsze praktyki zarządzania projektami zwinnymi (12).
 • Najlepsze praktyki zarządzania projektami budowlanymi (8).
 • Doskonalenie organizacji projektowej (12)
 • Najlepsze praktyki zarządzania projektami ekstremalnymi – -case study (4).
 • Najlepsze praktyki zarządzania projektami inwestycyjnymi (4)
 • Aspekty tworzenia wniosków projektowych (4)
 • Semuinarium dyplomowe (6)

Program obejmuje łącznie: 216 godzin

 

Zajęcia poprowadzi profesjonalna kadra dydaktyczna z Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG, którą wspomagają zaproszeni z zewnątrz specjaliści – praktycy. Każdy z prowadzących posiada bogatą wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu projektami zdobyte w trakcie wieloletniej pracy zawodowej i dydaktycznej oraz współpracy z firmami konsultingowymi.

 

STUDIA są realizowane przez 2 semestry, w 16 sesjach stacjonarnych + 2 zdalnych, średnio co drugi piątek (w godz. 16.30 – 20.00) i sobotę (w godz. 8.30 – 16.00).

Zajęcia rozpoczynają się od października oraz od lutego każdego roku.  Zajęcia odbywają się na terenie PG oraz w miejscach realizacji przykładowych projektów. Zajęcia odbywają się na terenie PG oraz zdalnie, a także w miejscach realizacji przykładowych projektów.

Uczestniczenie w studium stanowi wyzwanie wymagające zdolności do analitycznego myślenia oraz posiadanie determinacji i silnej motywacji osiągnięcia sukcesu w życiu zawodowym. Opłata za uczestnictwo w STUDIACH wynosi: 3140 zł za semestr. Istnieje możliwość wnoszenia opłat w ratach.

Ponadto istnieje możliwość przystąpienia bezpośrednio po zakończeniu studiów do egzaminu (organizowanego na WZiE) i otrzymania certyfikatu w ramach IPMA- STUDENT oraz IPMA D.

 

Aktualności aplikacyjne

 • Trwa nabór na edycję PM-44 rozpoczynającą się od października 2024
 • W przypadku trudności z rejestracją przez Internet proszę przesłać maila, zostanie przesłany formularz zgłoszeniowy

Kontakt

Kierownik Studiów Podyplomowych

dr inż. Grzegorz Zieliński
pokój 709 gmach B
grzegorz.zielinski@zie.pg.edu.pl
T: +48 58 347 22 28

Sekretariat

Małgorzata Rejmer
pokój 307 gmach WZiE
mre@zie.pg.edu.pl
T: +48 58 347 24 55

Referencje

Szczerze polecam!

Szczerze polecam studia podyplomowe na PG. Dużo ciekawych rozwiązań, casów z innych firm i przede wszystkim znajomości z ludźmi z różnych branż.

Paweł
Studia Menedżer Sprzedaży

Bogaty program studiów

Bogaty program studiów znalazł przełożenie w rzeczywistości. Ilość przekazanej wiedzy i jej sposób przekazania był bardzo dostępny i trafiający do każdego.

Elżbieta
Studia Rachunkowości i finansów

Kopalnia wiedzy

Zajęcia były dla mnie kopalnią wiedzy, wspaniałym polem do wymiany doświadczeń i okazją do nawiązania trwałych przyjaźni.

Elwira
Studia Menedżer HR

Bogaty program

Bogaty program studiów znalazł przełożenie w rzeczywistości. Ilość przekazanej wiedzy i jej sposób przekazania był bardzo dostępny i trafiający do każdego.

Elżbieta
Studia Rachunkowości i finansów

 

Dlaczego studia na PG?

bookmark star icon

Ponad 117 lat doświadczenia

Politechnika Gdańska od 1904 roku jest pionierem edukacji spełniającym najwyższe standardy.

income icon

Kierunki poszukiwane przez pracodawców

Kreujemy ofertę kształcenia w oparciu o trendy i potrzeby rynku pracy.

learn icon

Kadra naukowa z doświadczeniem biznesowym

Łączymy wszechstronną wiedzę akademicką z praktyką i doświadczeniem biznesowym.