loader image

Zarządzanie w kulturze

agsdi-calendar

Planowane rozpoczęcie

luty 2022
agsdi-wallet

Cena

3600 zł
agsdi-calendar-check

Czas trwania

2 semestry / 164 h
agsdi-learn

Tryb nauki - stan na 18.01.22

hybrydowy

STUDIA PODYPLOMOWE

Profesjonalne przygotowanie do zarządzania w instytucjach kultury!

Pracujesz w instytucjach kultury? Planujesz realizacje własnych projektów kulturalnych? Chcesz starać się o stanowiska kierownicze w instytucjach i organizacjach kultury? A może pragniesz poszerzyć swoje horyzonty podczas spotkań z wybitnymi praktykami? Jeśli Twoja odpowiedź brzmi tak to te studia są skrojone dla Ciebie!

Zapraszamy na kolejną edycję Studiów Podyplomowych ‘Zarządzanie w kulturze. Proponujemy 164 godzin z doświadczonymi wykładowcami Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, innych uczelni zarówno polskich, jak i zagranicznych oraz z doświadczonymi, wybitnymi praktykami – twórcami z różnych obszarów kultury. Studia dostarczą absolwentowi: z jednej strony profesjonalnej wiedzy i narzędzi z obszaru zarządzania, z drugiej strony artystycznego spojrzenia i zrozumienia organizacji i instytucji kultury. Pomogą także ukształtować potrzebne umiejętności społeczne w oparciu o wiedzę akademicką i doświadczenie praktyków organizacji kultury.

Absolwent tych studiów poznaje różne aspekty zarządzania, szczególnie ideę zarządzania humanistycznego oraz podstawy innych dyscyplin uzupełniających, związanych z szeroko rozumianą kulturą. Dzięki temu zyskuje określoną wiedzę teoretyczną, a przede wszystkim bardzo pożądane umiejętności praktyczne, które pozwolą mu na realizowanie własnych przedsięwzięć kulturalnych lub na rozszerzanie zakresu działania organizacji kultury, w której pracuje. Zakres zajęć został także wzbogacony o wiedzę i narzędzia, które pomagają odpowiednio reagować na głębokie kryzysy, przydatne na przykład w obecnej sytuacji pandemicznej.

Zarządzanie w kulturze

Informacje o kierunku

Absolwent tych studiów poznaje różne aspekty zarządzania, szczególnie ideę zarządzania humanistycznego oraz podstawy innych dyscyplin uzupełniających, związanych z szeroko rozumianą kulturą. Dzięki temu zyskuje określoną wiedzę teoretyczną, a przede wszystkim bardzo pożądane umiejętności praktyczne, które pozwolą mu na realizowanie własnych przedsięwzięć kulturalnych lub na rozszerzanie zakresu działania organizacji kultury, w której pracuje.

 • Wstęp do zarządzania. Zarządzanie humanistyczne. Zarządzanie wiedzą
 • Kultura a zarządzanie kulturą
 • O znaczeniu kultury
 • Zarządzanie kulturą a nowe media
 • Zarządzanie kulturą organizacji kultury
 • Marketing doświadczeń
 • Pozyskiwanie środków zewnętrznych  dla projektów kultury
 • Zarządzanie finansami organizacji kultury. Postpandemiczne finansowanie kultury
 • Zarządzanie dziedzictwem kulturowym
 • Personal branding & digital marketing
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Marketing dla kultury
 • PR w kulturze
 • Negocjacje
 • Autoprezentacja i prowadzenie wystąpień
 • Prawo autorskie
 • Nowa widownia
 • Zarządzanie teatrem
 • Zarządzanie festiwalem muzycznym
 • Zarządzanie projektem i instytucją kultury w kryzysie
 • Zarządzanie współczesnym muzeum
 • Zarządzanie festiwalem filmowym
 • Społeczności otwartej współpracy a kultura
 • Egzamin końcowy

Kadrę stanowią doświadczeni wykładowcy Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, innych polskich uczelni oraz doświadczeni, wybitni praktycy – twórcy z różnych obszarów kultury. Dostarczą absolwentowi: z jednej strony profesjonalnej wiedzy i narzędzi z obszaru zarządzania, z drugiej strony artystycznego spojrzenia i zrozumienia organizacji i instytucji kultury. Pomogą także ukształtować potrzebne umiejętności społeczne w oparciu o wiedzę akademicką i wiedzę praktyków organizacji kultury.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, wydane przez Politechnikę Gdańską.

Nauka trwa 2 semestry. Liczba godzin zajęć to 164.

Zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu: piątki (16:00 – 19:15), soboty (9:00-16:00).

Aktualności aplikacyjne

 • Trwa nabór na kolejną edycję studiów!

Kontakt

Kierownik Studiów Podyplomowych

dr Marta Szeluga-Romańska
pokój 504 gmach WZiE
msr@zie.pg.gda.pl
T: +48 58 348 60 06

Sekretariat

mgr inż. Elżbieta Damps-Lewińska
pokój 116 gmach WZiE
edamps@zie.pg.edu.pl
T: +48 58 347 17 11

Referencje

Szczerze polecam!

Szczerze polecam studia podyplomowe na PG. Dużo ciekawych rozwiązań, casów z innych firm i przede wszystkim znajomości z ludźmi z różnych branż.

Paweł
Studia Menedżer Sprzedaży

Bogaty program studiów

Bogaty program studiów znalazł przełożenie w rzeczywistości. Ilość przekazanej wiedzy i jej sposób przekazania był bardzo dostępny i trafiający do każdego.

Elżbieta
Studia Rachunkowości i finansów

Kopalnia wiedzy

Zajęcia były dla mnie kopalnią wiedzy, wspaniałym polem do wymiany doświadczeń i okazją do nawiązania trwałych przyjaźni.

Elwira
Studia Menedżer HR

Bogaty program

Bogaty program studiów znalazł przełożenie w rzeczywistości. Ilość przekazanej wiedzy i jej sposób przekazania był bardzo dostępny i trafiający do każdego.

Elżbieta
Studia Rachunkowości i finansów

 

Dlaczego studia na PG?

bookmark star icon

Ponad 117 lat doświadczenia

Politechnika Gdańska od 1904 roku jest pionierem edukacji spełniającym najwyższe standardy.

income icon

Kierunki poszukiwane przez pracodawców

Kreujemy ofertę kształcenia w oparciu o trendy i potrzeby rynku pracy.

learn icon

Kadra naukowa z doświadczeniem biznesowym

Łączymy wszechstronną wiedzę akademicką z praktyką i doświadczeniem biznesowym.